Bojan Jerbić - rođen je 13. rujna 1957. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, 25. veljače 1983. godine diplomskim radom "Kinematička struktura Stanford manipulatora". Na istom fakultetu magistrirao je 1987. godine, a doktorirao 1993. godine disertacijom pod naslovom: "Interpretacija geometrije CAD modela u projektiranju automatske montaže ekspertnim sustavom".


Danko Bosanac – diplomirao je 1968. teorijsku fiziku na Sveučilištu u Zagrebu, 1972. obranio doktorat na University of Sussex u Velikoj Britaniji iz područja Molecular Sciences. Nakon postdoktorskog istraživanja na Sveučilištu u Bristolu, Velika Britanija, 1974. dobio poziciju istraživača na Institutu R. Bošković, Zagreb, što je njegovastalna domicilna institucija.


Davorka Matić - Pula, rođ. 1962., redovita je profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1998. godine na Sveučilištu u Zagrebu stekla je  doktorat znanosti  u području društvenih znanosti, polje sociologija.


Dragan Poljak – rođ. 10.10. 1965,  doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu 1996. godine, s temom: Analiza zračenja žičanih antena u prisutnosti konačno vodljivog poluprostora. Dr. Poljak izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju početkom 2010. godine, a danas je šef katedre za elektromagnetsku kompatibilnost i numeričke metode u elektronici, te na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju izvodi nastavu iz većeg broja kolegija.


fra Luka Tomašević - rođen u Gali (Sinj, Otok) 15. svibnja 1951.Diplomirao je teologiju 1977. godine u Jeruzalemu (Izrael). Magistrirao (1981.) je i doktorirao (1987.) iz moralne teologije na Alfonzijanskoj Akademiji u Rimu. 


Hrvoje Meštrić - od 2012. do 2014. bio je ravnatelj Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO, do spajanja BICRO-a u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije gdje sada radi.


Igor Štagljar - (47) rođen je u Zagrebu, gdje je 1990. godine diplomirao molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF).


Ivan Pejić - rođen 1962. u Živinicama, BiH. 1996. doktorirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1992. magistrirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1986. diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku.


Ivo Družić - rođen je u Zagrebu, 28. travnja 1950. Državljanin je Republike Hrvatske. Hrvat. Oženjen, otac troje djece. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Jasna Ćurković Nimac - rođena je u Sinju 13. 05. 1977. Diplomirala je na KBF-u Zagrebu 2002., a doktorirala moralnu teologiju u Rimu na Accademia Alfonsiana.


Križo Katinić - psihijatar, psihoterapeut, publicist. Rođen 1952.g., v.d. predstojnika Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice. Profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. STROSSMAYERA u Osijeku, predavač na Hrvatskim studijima, studij psihologije, u Zagrebu, profesor na Visokom zdravstvenom učilištu u Zagrebu.


Mile Ivanda - rođen je u Prisoju 1961. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju fizike na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno matematičkom fakultet, 1986., 1990. odnosno 1992. godine. Od prosinca 1986. godine radi na Zavodu za fiziku materijala, Institut Ruđer Bošković (IRB).


Mladen Kostić - izvorno inženjer strojarstva po struci, sa značajnim iskustvom u domeni razvoja, proizvodnje i tehničke podrške za proizvode za grijanje i klimatizaciju, te oblikovanja prateće tehničke i marketinške dokumentacije.


Nino Raspudić - rođen u Mostaru 3. studenog 1975. godine. U rodnom gradu završio osnovnu školu, maturirao u Trevisu (Italija). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, diplomirao filozofiju i talijanski jezik i književnost. Na istom fakultetu 2004. je magistrirao i 2008. doktorirao.


Silvio Hrabar - diplomirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Brunel University of West London u Velikoj Britaniji.


Slaven Letica - redoviti  je sveučilišni profesor (u mirovini), ekonomist, sociolog, bivši savjetnik Ujedinjenih naroda i predsjednički savjetnik, bivši saborski zastupnik, bivši predsjednik Europskog pokreta u Hrvatskoj i pisac. Rođen je 28. lipnja 1947. godine u Podgori. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.


Tomislav Domazet-Lošo - hrvatski znanstvenik sinjskih korijena koji je rođen u Splitu 1974. Biologiju je diplomirao 1997. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Köln-u, Njemačka doktorirao je 2003. i stekao titulu doktora prirodnih znanosti (Dr. rer. nat. područje genetika).


Tonči Matulić - redoviti profesor, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Rođen je 26. listopada 1966. u Supetru na Braču. Osnovnu školu pohađao je od 1973. do 1981. u Postirama, a srednju u Supetru i Splitu, gdje je u Nadbiskupijskoj gimnaziji 1985. godine položio maturu.


Vlasta Bonačić-Koutecký – profesorica za fizikalnu i teorijsku kemiju na Humboldt Sveučilištu i direktorica Interdisciplinarnog centra za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) na Sveučilištu u Splitu od 2010. Rođena je u Splitu, diplomirala je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.


Žarko Puhovski  - rođen 1946. u Zagrebu, gdje je završio i školovanje. Nakon studija fizike (u Zagrebu) i filozofije (u Frankfurtu) završio Fakultet političkih nauka u Zagrebu. Od 1973. asistent u Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu, od 1975. do 2012. predaje Filozofiju politike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.


Željko Garača - redoviti je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i trenutno obnaša funkciju dekana. Rođen je 1954. godine u Bijeljini, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu te 1978. diplomirao na Fakultetu elektrotehnike stojarstva i brodogradnje Sveučilita u Splitu.