Pomoću GoogleMaps imate detaljan prikaz gdje se nalazimo. Možete koristiti i StreetView za pogledati naselje na način da postavite žutog čovječuljka (tu je na karti) na cestu (koja će se obojati plavom bojom) i prošetate okolicom.

GPS Lat, Lon:
N 43.413870, E 16.730100

Korisni linkovi pomoću kojih dobijete više informacija o prometnim pravcima kao i eventualnim gužvama na cestama možete dobiti na ovim stranicama:

Hrvatski autoklub - stanje na cestama

Via Michelin - Maps and Routes

Vremenska prognoza